COM CONSERVAR ELS TEUS ALIMENTS

CALENDARIS
Fruites
Verduras

Calories dels aliments
 
Els aliments
 
Receptes
 
Paraules

  MERCAT POBLENOU
Inici Com comprar Parades Productes FAQ

 

CONDICIONS GENERALS
1. Termes i Condicions
Els presents Termes i Condicions regulen l'ús del servei del lloc web EL TEU MERCAT a Internet www.elteumercatonline.com, propietat de l’empresa Publisector Digital, SL amb domicili social al Carrer del Mar, 47-49 08360 Canet de Mar, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45.572, Foli 62, Full 492.269 i amb CIF B-66856329.
La utilització del lloc web EL TEU MERCAT atribueix la condició d'usuari del lloc web elteumercatonline.com (en endavant, "l'usuari") i expressa la conformitat plena i sense reserves de l'usuari a tots i cada un dels Termes i Condicions, respecte de la versió publicada per elteumercatonline.com en el moment del vostre accés al lloc web elteumercatonline.com ja que els mateixos poden ser modificats. Per això, l'usuari, ha de llegir detingudament el contingut dels presents Termes i Condicions, en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web elteumercatonline.com. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlids i aplicables els Termes i Condicions que estiguessin exposats al lloc web elteumercatonline.com en el moment que l'usuari faci ús dels serveis que presta EL TEU MERCAT través del lloc web elteumercatonline.com.
L'accés a i / o la utilització d'aquests serveis i continguts expressa la sencera i incondicional acceptació per part de l'usuari dels termes i condicions en la versió publicada per EL TEU MERCAT al seu lloc web elteumercatonline.com en el moment en què es produeixi aquest accés i / o utilització.
L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions així com haver llegit i entès el contingut de les mateixes. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització d'aquest lloc web i dels seus continguts es fa sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

2. Condicions d'accés i utilització del lloc web elteumercatonline.com
L'usuari haurà de registrar-se com a tal, omplint el formulari a l'efecte, rebent un nom d'usuari identificatiu i una contrasenya, de caràcter personal i intransferible, i que permetran que l'usuari formalitzi amb EL TEU MERCAT la compra d'aquells productes en els quals estigui interessat.

3. El registre com a client
L'usuari registrat es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya i nom d'usuari que se li assignaran per accedir als serveis. L'usuari respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització dels serveis per qualsevol tercer que faci servir  la contrasenya i nom d'usuari, amb motiu d'una utilització no diligent o la pèrdua dels mateixos per l'usuari. Per prevenir aquesta situació, en el cas de pèrdua de la seva contrasenya i nom d'usuari, si us plau posi’s immediatament en contacte amb nosaltres.
L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que EL TEU MERCAT pugui patir com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquests Termes i Condicions.

4. Modalitats de comanda, preu i costos d'enviament
Els usuaris tenen la possibilitat de realitzar tots les seves comandes des de la pàgina d'Internet: elteumercatonline.com.
Cada usuari de EL TEU MERCAT es declara amb plena capacitat per utilitzar targetes de crèdit i manifesta que les mateixes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de elteumercatonline.com
En clicar el botó "Pagar" durant el procés de compra, l'usuari declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat dels presents Termes i Condicions.
Les dades registrades per elteumercatonline.com constitueixen la prova de les transaccions fetes entre elteumercatonline.com i els usuaris.
elteumercatonline.com confirmarà la seva comanda a través de l'enviament d'un correu electrònic.
Les despeses d'enviament es calcularan en funció de les característiques dels productes de cada comanda, el import de la comanda i del codi postal de lliurament.
En els preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos.
elteumercatonline.com es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte), llevat d'error tipogràfic manifest.
Les imatges que acompanyen els productes oferts són il·lustratives i poden no coincidir amb el producte lliurat ja que la disposició a l'hort no té una finalitat promocional, sinó pràctica.
EL TEU MERCAT es reserva el dret de cancel·lar una comanda de manera unilateral si considera que no es donen les condicions adequades per realitzar un transport amb unes condicions mínimes de viabilitat que puguin afectar el producte.
elteumercatonline.com es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol usuari amb el qual tingui un litigi.

5. Pagament
El pagament de les compres s'efectua al moment del lliurament.

6. Seguretat
El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquests fins, l'usuari / client accepta que el prestador obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

7. Lliurament
EL TEU MERCAT farà tot el possible per lliurar a temps i forma especificats durant el procés de compra. El termini de lliurament el triarà l'usuari en funció de la disponibilitat del servei en el seu codi postal.
La comanda de compra que correspon a la comanda estarà disponible en elteumercatonline.com, un cop es confirmi. La comanda de compra inclou IVA.
elteumercatonline.com demanarà a l'usuari que triï el lloc del lliurament, havent d'especificar l’adreça del seu domicili, oficina o centre on vol que se li lliuri el producte, a més del telèfon de contacte en el cas que hi hagués alguna incidència amb el lliurament.
Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte per part del transportista al client en el lloc assenyalat per ell durant el procés de compra.
Les reserves i reclamacions han d'anar dirigides a EL TEU MERCAT per correu electrònic a info@elteumercatonline.com.

8. Zones de lliurament
La zona de lliurament coberta per EL TEU MERCAT inclou la provincia de Barcelona

9. Devolució i cancel·lació
A causa de la naturalesa dels productes de EL TEU MERCAT, no s'accepten devolucions. En cas que un dels productes estigui en mal estat, poseu-vos en contacte amb EL TEU MERCAT mitjançant info@elteumercatonline.com o trucant al 937 940 066 i es buscarà la solució pertintent.
Pel mateix motiu, la cancel·lació de la comanda per part de l'usuari quedarà subjecta a l'operativa habitual de EL TEU MERCAT, sent necessari informar de la cancel·lació entre dos i quatre dies previs al dia de lliurament compromès.

10. Modificació de les condicions generals de venda
www.mercatpoblenou.com es reserva el dret a modificar els Termes i Condicions sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.
Aquests canvis han de ser acceptats per l'usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina elteumercatonline.com.
Els usuaris de EL TEU MERCAT que no estiguin conformes amb les modificacions dels Termes i Condicions, hauran de notificar-ho i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, hauran de deixar d'utilitzar els serveis de elteumercatonline.com.
Si qualsevol terme inclòs en els presents Termes i Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tot el resta, la disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

11. Propietat Industrial i Intel·lectual
Tots els continguts, les marques i noms comercials, tant de caràcter visual com de text, esmentats en aquest lloc web són propietat exclusiva dels seus respectius i legítims propietaris.


13. Denegació i retirada de l'accés al lloc web
Publisector Digital, SL es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al lloc web elteumercatonline.com i / o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, per iniciativa pròpia o a instància d'un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin els presents Termes i Condicions o la normativa que sigui aplicable.

   
Inici Com comprar Parades Preguntes freqüents Termes legals Contactar